BHS ENG

Pravila o privatnosti

  • Pregled

Ovo je glavno pravilo o privatnosti za McCann Sarajevo, kao i za određene usluge koje se pružaju na ovim i drugim internet stranicama i aplikacijama.
McCann Sarajevo sarađuje sa mnogim kompanijama, uključujući i provajdere podataka, oglašivače i izdavače, radi mjerenja efektivnosti i dosega sadržaja koji se gleda ili sluša na internetu ili radio stanicama, bez obzira na to koju vrstu uređaja ljudi koriste kako bi to uradili. Na primjer, mi pomažemo oglašivačima da bolje razumiju efekte kampanja na javnost putem TV, radija, kompjutera i mobilnih uređaja.
Ova pravila se odnose na sve podatke prikupljene o vama od strane kompanije McCann Sarajevo, bez obzira na to na koji način se prikupljaju i čuvaju, i opisuje, između ostalog, vrste informacija koje se o vama prikupljaju kada učestvujete u istraživanju tržišta, kako te informacije mogu da se koriste i kada smiju da se otkrivaju, kako možete da kontrolišete upotrebu i otkrivanje vaših podataka, i kako se vaši podaci štite.
U ovim Pravilima Privatnosti, diskutovaćemo o sljedećim temama, ali i o mnogim drugim:
1. Koje podatke prikupljamo
2. Kako prikupljamo i koristimo podatke
3. Podatke koji se tiču oglašavanja koje je zasnovano na interesovanjima
4. Koje podatke dajemo trećim licima
5. Kako možete da promjenite ili kontrolišete šta se prikuplja
6. Podatke o korisnicima van EU
7. Kako ova Pravila o Privatnosti mogu da se promjene
8. Druge korisne informacije o vašoj privatnosti
9. Kako možete da kontaktirate kompaniju McCann Sarajevo u vezi sa pitanjima i  brigama koje možda imate.
Takođe mogu da postoje druga pravila o privatnosti koja se odnose na određene usluge koje pružamo. Molimo vas da ih pročitate prilikom registrovanja ili pretplaćivanja na ove usluge na tim internet stranicama.

  • Svrha prikupljanja podataka o korisnicima

Mi u McCann Sarajevo prikupljamo različite vrste podataka o svojim korisnicima iz 6 glavnih razloga:
1. Radi sprovođenja istraživanja i analiza, uključujući i ankete;
2. Radi sprovođenja određenih marketinških aktivnosti;
3. Kako bismo pomogli sebi pri monitoringu i poboljšanju usluga koje nudimo;
4. Kako bismo odgovorili na vaša pitanja, brige, ili zahtjeve dobijene putem korisničkog servisa;
5. Kako bismo komunicirali sa vama o vašem nalogu;
6. Ako imamo dozvolu korisnika, ili tamo gdje je to dozvoljeno zakonom, da bismo prodavali usluge.
3.   Naši principi:
1. Pravilnom upotrebom bezbjednosnih tehnologija nastojimo da što bolje čuvamo vašu privatnost. To znači da:

  • Obavezno primjenjujemo adekvatne mjere bezbjednosti radi zaštite vaših podataka; i
  • Kada tražimo od drugih organizacija da nam pruže određenu uslugu, obavezno provjeravamo da i oni preduzimaju adekvatne mjere bezbednosti.

2. Poštovaćemo vašu privatnost. Prikupljamo lične podatke, ako ste saglasni sa tim da primate oglase (bilo putem elektronske pošte, postova, SMS-a ili telefona) samo od nas i, ako se složite sa tim, od drugih organizacija koje smo pažljivo odabrali. Pobrinućemo se da bude jasno naznačeno kada možete da donosite ove odluke, imamo polja koja ćete obilježiti ako budete željeli da primate oglase, i možete da promjenite vašu odluku ako više ne budete htjeli da ih primate. Međutim, možda ćemo vam povremeno poslati e-mail kako bismo vas informisali ili poslali upit o vašem mišljenju na određenu temu.
3. Prikupljaćemo i koristiti pojedinačne podatke o korisnicima samo ako imamo vaše odobrenje ili ako budemo imali razumne poslovne razloge za to, kao što je prikupljanje dovoljno podataka radi sprovođenja anketa.
4. Bićemo otvoreni u našoj saradnji sa vama u vezi sa tim koje podatke o vama prikupljamo i kako namjeravamo da ih koristimo.
5. Upotrebljavaćemo lične podatke samo u one svrhe za koje su prvobitno prikupljeni, i osiguraćemo da budu bezbjedno obrisani.
6. Našim sajtovima je moguć pristup putem interneta. To znači da ljudi širom svijeta koji pristupaju našim internet stranicama mogu da vide vaš post na njima, kao što su, na primjer, komentari o nekom članku.
7. Ako mi ili naši server provajderi iznesu bilo koje podatke van Evropskog Ekonomskog Područja (EEA), to će biti učinjeno samo ako postoji relevantna zaštita (kako je navedeno u GDPR zakonu).
4.    Koje podatke prikupljamo:
McCann Sarajevo može da prikuplja podatke o sadržaju koji je pregledan (npr. reklama, ili epizoda određenog programa), gdje je sadržaj pregledan (npr. na kojoj internet stranici ili na kojoj aplikaciji), kao i opšti podaci o uređaju na kom je sadržaj gledan (npr. tablet ili pametni telefon, reklamni identifikator, IP adresa, operativni sistem).
Podaci sa nekih od naših usluga se potom uklapaju sa podacima drugih kompanija koji bilježe podatke sopstvenih korisnika ili uopšteno prikupljaju podatke o potrošačima. Te druge kompanije daju Nielsen-u prikupljene ili prikrivene statistike o javnom mnijenju. Mi ne otkrivamo ovim trećim licima koji sadržaj su njihovi korisnici gledali, a McCann nikad ne saznaje identitete korisnika drugih kompanija.
Mi ne otkrivamo, niti pokušavamo da otkrijemo, identitete pojedinaca prilikom sprovođenja istraživanja tržišta.
Naša kompanija nasumično prezentuje kratke ankete korisnicima koji jesu ili nisu bili izloženi sadržajima naših klijenata. Odgovori su dobrovoljni. Ako korisnik odgovori na pitanja u anketi, taj odgovor se skladišti u bazi podataka. Ankete ne zahtijevaju niti sakupljaju direktno prepoznatljive podatke.
Prijavljivanje na kompanijski newsletter
Internet stranica McCann Sarajevo nudi elektronske newsletter-e kompanije I&F McCann Grupa sa informacijama o grupi ili agencijama koje posluju u sastavu I&F McCann Grupe, na koje korisnici mogu dobrovoljno da se prijave ili odjave u svakom trenutku. Elektronska adresa korisnika će biti upotrebljena samo u tu svrhu, koja se tiče poslovanja kompanije I&F McCann Grupa. Ni elektronska adresa korisnika niti njegov identitet neće biti prodati, iznajmljeni, pozajmljeni ili otkriveni pojedincima niti organizacijama van I&F McCann Grupe, a ni provajderima koje koristimo za slanje ovih newsletter-a. Korisnici mogu da se odjave sa liste za slanje elektronskog newsletter-a u svakom trenutku prateći uputstva koja se nalaze na dnu svakog izdanja.
I&F McCann Grupa uglavnom koristi MailChimp provajdera usluga za slanje newsletter-a.
Prikupljeni Lični Podaci: elektronske adrese.
Mesto obrade: SAD – Pravila o Privatnosti 

Sistem elektronske pošte
Brojni od naših servisa i web sajtova omogućavaju da nam pošaljete poruku putem sistema elektronske pošte (e-pošta). Koristit ćemo informacije koje nam dostavite kako bismo odgovorili na vaše pitanje. Putem sistema elektronske pošte slaćemo vam samo opšte informacije. Ovom prilikom vas podsjećamo da sistemi elektronske pošte nisu uvijek siguran način komunikacije te da su ranjivi na presretanja komunikacije. Stoga predlažemo da ne šaljete osjetljive podatke o ličnosti putem e-pošte. U slučajevima kada biste trebali poslati osjetljive podatke i informacije poput vašeg bankovnog računa, broja kreditne kartice ili broja socijalnog osiguranja, bilo bi dobro da koristite alternativni način podnošenja tih podataka, poput sigurne internet stranice, ukoliko je to moguće.

 

5.      Kako koristimo ove podatke?
Podatke koristimo kako bismo napravili razne uvide, izvještaje i analize, uključujući i sklop publike koja je pregledala određeni sadržaj, ili efektivnost oglasne kampanje.
McCann Sarajevo takođe može da poboljša ili kalibrira podatke koji su prikupljeni sa drugih online ili offline izvora podataka ili pomoću istraživačkih alata, uključujući i Nielsen-ov pregled podataka (osim pojedinačno prepoznatljivih podataka). Drugi izvori podataka mogu da obuhvate društvene medije ili e-commerce internet stranice. Ti dodatni izvori nam omogućavaju da izvodimo veća istraživanja i analize u vezi sa demografskim podacima korisnika, njihovim preferencijama i upotrebi interneta.
Našim uvidima, izvještajima i analizama obuhvatamo samo neprepoznatljive ili spojene podatke.
Kako bismo pomogli sebi u oglašavanju, pored podataka koje nam vi dajete prilikom registracije, možemo takođe da dobijemo podatke i od provjerenih trećih lica koji nam pomažu da bolje shvatimo vaša interesovanja. Ovi „profilisani“ podaci se dobijaju iz raznih izvora, uključujući i javno dostupne podatke (poput izbornog spiska) ili iz izvora poput anketa i glasanja, gdje ste dali saglasnost za djeljenje vaših podataka. Vi možete da se odlučite da ne dijelite takve podatke sa nama sa ovih izvora tako što žete se ulogovati u vaš nalog i promijeniti podešavanja u dijelu o privatnosti.
Nakon što se registrujete, i ako to dozvolite, možemo da vam šaljemo elektronsku poštu za koju mislimo da će vam biti interesantna. Newsletter-i takođe mogu da budu personalizovani na osnovu onoga što čitate na internet stranici. U svakom trenutku možete da otkažete dobijanje tih elektronskih poruka, kao i da se odjavite sa liste za newsletter.
6.      Izbori
McCann Sarajevo veruje da treba da imate mogućnost izbora kada je u pitanju učestvovanje u našim istraživanjima i uvidima. Ako trenutno niste obuhvaćeni aktivnostima McCann Sarajevo i ne želite da učestvujete u istraživanju, uvijek imate mogućnost da se odjavite i odustanete.
7.      Upotreba podataka o deci
Mi svjesno ne prikupljamo niti skladištimo bilo kakve lične podatke o djeci mlađoj od 16 godina, niti nudimo bilo kakve proizvode i usluge direktno djeci mlađoj od 13 godina.
8.      Ažuriranje ličnih podataka
U svakom trenutku možete da ažurirate svoje lične podatke, i promenite marketing preferencije kontaktiranjem Božidara Belića, našeg službenika za zaštitu podataka koji je odgovoran za zaštitu podataka o ličnosti, na sledeću adresu bozidar.belic@ifmccann.com.
9.      Sa kim delimo podatke
Zavisno od toga gdje živite, vaši lični podaci mogu biti podjeljeni sa kompanijama u okviru I&F McCann Grupe koje se nalaze u Švedskoj, Norveškoj, Hrvatskoj, Srbiji ili drugim zemljama gde I&F McCann Grupa ima svoje kompanije.
Nećemo dijeliti vaše lične podatke sa drugima u marketinške svrhe, osim ako imamo vašu dozvolu da to uradimo. Ako nam to dozvolite, dijelićemo vaše podatke samo sa drugim organizacijama koje smo pažljivo odabrali.
Ako posjetite događaj koji je organizovao naš partner za organizaciju događaja, podaci će možda biti podijeljeni radi administracije događaja.
Na našim internet stranicama možemo pružati i usluge drugih organizacija, iako možda ne upravljamo tim stranicama. Mi obrađujemo sve podatke koje prikupljamo kada vi pristupite uslugama koje je obezbjedila druga organizacija pod svojim pravilima o privatnosti. Podaci koje ta druga organizacija prikuplja spadaju pod jurisdikciju njihovih pravila o privatnosti.
Možemo da pristupimo i objavimo lične podatke kako bismo ispunili relevantne zakone ili zahtjeve od države, radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika.
Svaka druga organizacija koja pristupi vašim podacima u toku pružanja usluge u naše ime biće vođena strogim ugovornim ograničenjima kako bismo osigurali da štite vaše podatke, ali i da se pridržavaju pravila i zakona o zaštiti podataka. Mi takođe možemo nezavisno da pratimo te pružaoce usluga kako bismo osigurali da ispunjavaju naše standarde. Možemo da koristimo pružaoce usluga koji nam pomažu da upravljamo tim internet stranicama (ili uslugama koje su dostupne na tim internet stranicama), od kojih neki ne moraju da budu iz EEA regiona.
Imajte u vidu da prilikom posjete našim internet stranicama/aplikacijama, posjetioci mogu da prate linkove koji vode ka drugim internet stranicama koji su van našeg uticaja. McCann Sarajevo nije odgovoran za sadržaj i pravila o privatnosti na tim drugim internet stranicama.
10.      Upotreba „Kolačića“ (Cookies)
Koristimo „Kolačiće“ (Cookies) u razne svrhe:

  • U statističke svrhe, kako bismo pratili koliko korisnika imamo i koliko često oni posećuju naše internet stranice. Prikupljamo podatke koje navode koje od naših internet stranica se najčešće posjećuju, od strane koje vrste korisnika i iz kojih zemalja.
  • Koristimo druge organizacije radi prikupljanja anonimnih korisničkih podataka, ponekad pomoću „kolačića“ i web oznaka (podataka koji su impregnirani u fotografijama, koji omogućavaju da analiziramo kako se internet stranica koristi i koliko je posjećena). Na primjer, naše internet stranice mogu da sadrže softver za mjerenje koji je u vlasništvu McCann-a, koji će nam omogućiti da doprinesemo istraživanju tržišta.
  • Mi i drugi advertajzeri ponekad koristimo statističke „kolačiće“ kako bismo pratili ko je pregledao određenu reklamu i ko je kliknuo na nju. Više podataka o tome možete da pronađete u dijelu o online bihevioralnom advertajzingu u okviru ovih pravila o privatnosti.
  • Postavljanje „kolačića“ na vaš kompjuter znači da možemo da vam pokažemo reklamu koja će vam biti zanimljiva, kao i da kontrolišemo koliko puta ćete je vidjeti i da mjerimo efikasnost advertajzing kampanje. Advetrajzing nam pomaže da internet stranice budu besplatne za vas. Više podataka o tome možete da pronađete u dijelu o online bihevioralnom advertajzingu u okviru ovih pravila o privatnosti, uključujući i informaciju o tome kako možete da se odjavite i odustanete.
  • Možemo da koristimo i „Flash kolačiće“ radi skladištenja vaših preferencija u upotrebi medija plejera (na primjer, nivo zvuka i slično). Kada ih ne bismo koristili vi ne biste bili u mogućnosti da gledate neke video sadržaje. Možete da isključite „kolačiće“, ali ako to uradite nećete biti u mogućnosti da koristite sve usluge na našim internet stranicama, niti da vidite pop-up stranice i druge reklame. Razlog tome je to što mi nećemo biti u mogućnosti da odredimo pomoću „kolačića“ šta je to što vi gledate. Međutim, još uvijek ćete moći da vidite sadržaj koji mi uređujemo.   
  • Mi ili neke druge kompanije možemo koristiti „kolačiće“ radi sugerisanja ili pružanja sadržaja za koji misllimo da će vas zanimati.

Kako biste više saznali o „kolačićima“ i kako upravljati njima, uključujući i to kako možete da ih isključite, posjetite dio o „Kolačićima“ na našoj stranici.
Korišćenjem ove internet stranice dajete vašu saglasnot za upotrebu „kolačića“, kao što je prethodno navedeno.
11.      Google Analytics/Google Tag Manager
Na našim internet stranicama koristimo Google Analytics/GTM radi anonimnog izvještavanja o upotrebi stranice, kao i za oglašavanje na njoj.

Google Analytics je analitička usluga koji pruža kompanija Google Inc. (“Google”). Google koristi Podatke koji se prikupljaju kako bi pratili i ispitivali upotrebu stranice/aplikacije, pripremili izvještaje o aktivnostima na stranici i dijelili te izvještaje sa drugim Google uslugama.
Google može da iskoristi podatke koje je prikupio radi davanja konteksta i personalizovanja reklama sopstvene advertajzing mreže.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Google Tag Manager  je analitička usluga koju pruža Google Inc.
Prikupljeni Lični podaci: Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti
12.      O našem advertajzingu
Priliko surfovanja naših internet stranica neki od „kolačića“ koje stavljamo u vaš kompjuter će biti advertajzing „kolačići“, kako bismo vidjeli kakve vrste internet stranica vas interesuju. Nakon toga možemo da plasiramo reklame na vašem internet pretraživaču koje se zasnivaju na vašim interesovanjima. Na primjer, ako dosta čitate o hrani i piću, prikazaćemo vam reklame o hrani i piću.
Važno je da zapamtite da ni jedna od tehnika koje koristimo neće prikupljati podatke poput vašeg imena, elektronske adrese, poštanske adrese i broja telefona.
Takođe možemo da dijelimo anonimne podatke o ponašanju sa našim advertajzing partnerima, uključujući i komercijalne organizacije koje finansiraju sadržaj označen sa „Podržan od strane“, „Plaćen sadržaj/Plaćeno od strane“ ili „Reklamni sadržaj/Od strane naših oglašivača“.  To znači da će vam kada odete na druge internet stranice biti prikazane reklame zasnovane na vašem ponašanju na našim internet stranicama. Možemo takođe i da vam prikažemo reklame na našoj internet stranici na osnovu vašeg ponašanja na tim drugim internet stranicama.
Bihevioralno targetiranje je još jedna forma koja nama i nekim od naših advertajzing partnera omogućava da vam prikažemo reklame koje se zasnivaju na vašim šablonima ponašanja i interakcijama sa internet stranicama koje nisu naše. Na primer, ako ste posjetili internet stranicu za online prodaju odeće, počećete da viđate reklame tog šoping sajta koje prikazuju posebne ponude ili proizvode koje ste gledali. To omogućava kompanijama da vam se oglašavaju ako ste napustili njihovu internet stranicu bez kupovine.
Ako želite da odustanete od primanja online bihevioralnog advertajzinga, to ne znači da više nećete primati reklame kada koristite naše internet stranice. To samo znači da reklame koje budete vidjeli neće biti prilagođene vama.
Oglašavanje na mobilnim uređajima može zahtjevati prikupljanje i dijeljenje jedinstvenih ID uređaja sa kompanijama koje kupuju reklamni prostor na mobilnim aplikacijama.
Advertajzing remarketing i bihevioralno targetiranje koje mi koristimo su:

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnost ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnosti ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Remarketing through Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)
Google Analytics za Display Advertising je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Google Inc. koja povezuje praćenje koje vrši Google Analytics i njeni „Kolačići“ sa Adwords advertajzing mrežom i „Doubleclick Kolačići“.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade:SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje
13.      Drugi advertajzing
Naše internet stranice sadrže linkove ka drugim internet stranicama od kojih možda imamo prihode. Advertajzeri i saradnici nikada ne utiču na naše tekstove, niti ih ikada pišemo sa ciljem promovisanja proizvoda, osim kada su jasno označeni sa „Sponzorisano od strane“, „Plaćen sadržaj/Plaćeno od strane“ ili „Reklamni sadržaj/Od naših oglašivača“ kako bismo predstavili sponzorisan sadržaj, reklamne karakteristike i odlike finansirane od strane fondacije.
14.      Pravne informacije i kako možete da stupite u kontakt sa nama
Po Opštim pravilima zaštite podataka (General Data Protection Regulation (EU 2016/697)) u obavezi smo da preciziramo „Službenika za zaštitu podataka o ličnosti“ McCann Beograd, kao i usluge koje pružamo na našim internet stranicama. U našem sistemu to je Božidar Belić, bozidar.belic@ifmccann.com.
Ako želite da dobijete pristup ličnim podacima koje imamo o vama ili njihovu kopiju, ili da zahtevate izmenu, ili ako imate bilo kakva druga pitanja o tome kako koristimo vaše podatke, ili ako želite da uložite žalbu, molimo vas da kontaktirate Službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem adrese koja je gore navedena.
Sve žalbe će rešavati Službenik za zaštitu podataka o ličnosti, i to u roku od najviše 30 dana.
15.      Promjene pravila o privatnosti
Ako odlučimo da promjenimo naša pravila o privatnosti, oglasićemo promjene ovdje. Onda kada su izmjene značajne, poslaćemo nove detalje svim našim registrovanim korisnicima elektronskom poštom. Tamo gde je to određeno zakonom, tražićemo vaš pristanak za pravljenje izmjena.