BHS ENG

Kako brendovi mogu pronaći smislene uloge u svijetu okrenutom naglavačke

 

 

 

Kako će se uloga brendova u svijetu promijeniti poslije Covid-19? Mi vjerujemo da će potrošači u doglednoj budućnosti naglavačke okrenuti Maslovljevu hijerarhiju potreba i usredsrediti se na ono najosnovnije – hranu, porodicu, sigurnost i bezbjednost. Uspjeh je zagarantovan brendovima koji odgovore na ovu izmjenu fokusa, ili se mogu preusmjeriti tako da na nju odgovore, i pronađu svoju značajnu ulogu u životima ljudi.

Više na:  /public/uploads_ck/files/I&F POV April 2020 210x297mm BiH.pdf