BHS ENG

Ekopak: Zelena tačka

Znate li vi šta je „Zelena tačka“? Mnogi ne znaju, a i mi smo kroz ovu kampanju mnogo naučili.

„Zelena tačka“ (Green Dot) je međunarodno zaštićeni znak koji se, u svijetu i kod nas,  stavlja na ambalažu proizvoda označavajući da kompanija koja ga koristi finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada preko ovlaštenog operatera sistema koji je član PRO EUROPE-a.

Neprofitna organizacija Ekopak je ovlašteni operater sistema u BiH i član je PRO EUROPE-a, te ujedno i ekskluzivni  davatelj prava na korištenje „Zelene tačke“ u Bosni i Hercegovini.

Ovom kampanjom želejli smo informisati javnost o postojanju „Zelene tačke“, o njenom značaju i prednostima, te ih angažirati kroz nagradnu igru, a poslovnu javnost dodatno uputiti da je ulazak u sistem upravljanja ambalažnim otpadom zakonska obaveza.

Radili smo direktni marketing sa poslovnim subjektima, pripremili niz informativno-edukativnih članaka na temu „Zelene tačke“, organizirali media briefing i brojna medijska gostovanja, a nagradnu igru smo promovisali uz TV spotove, OOH i promocije u tržnim centrima.