BHS ENG

Raspisujemo konkurs za poziciju PR Manager!

Neophodne kvalifikacije:

·         Fakultetsko obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike, ekonomije, sociologije i srodnih studija)

·         Minimum tri do pet godina radnog iskustva u oblasti PR-a (prednost imaju kandidati sa iskustvom rada u PR agenciji)

·         Odlično poznavanje engleskog jezika (pisano i usmeno)

·         Odlično poznavanje rada na računaru

·         Osnovno poznavanje finansija (praćenje i kreiranje finansijskih planova i izvještavanje)

·         Sposobnost planiranja i organizacije događaja

·         Prednost imaju kandidati sa iskustvom u kriznim komunikacijama, procjeni rizika i corporate affairs

·         Odlično poznavanje društvenih mreža

·         Odlične vještine pisanja i prezentovanja

·         Fleksibilnost i proaktivnost

·         Sistematičnost, preciznost i temeljitost u radu

·         Timski duh


 

Odgovornosti:

·         Predlaže i realizuje PR strategije i operativne planove za klijente iz različitih industrija

·         Proaktivno nastupa ka klijentima i njihovim poslovnim aktivnostima i potrebama i pruža im konsultantske savjete

·         Koordinira paralelno rad sa nekoliko različitih klijenata

·         Prati šira društveno-ekonomsko-politička dešavanja i njihov potencijalni efekat na poslovanje klijenata

·         Prati i analizira press clipping i reaguje shodno analizama

·         Obavlja definisane aktivnosti na efikasan i efektivan način

·         Vodi računa o rokovima i resursima definisanim operativnim planom

·         Održava dobre odnose sa medijima i drugim relevantnim javnostima u ime klijenata i agencije

·         Kreira i održava listu relevantnih medija i novinara, prema ključnim oblastima poslovanja klijenata 

·         Planira i organizuje specijalne događaje

·         Priprema komunikacijske materijale za potrebe klijenata


 

Pored navedenih odgovornosti, novi član McCann tima treba biti visoko motivisan i sistematičan, sposoban da radi i donosi odluke samostalno, da bude posvećen obezbjeđivanju najboljih rezultata, te da dodatno posjeduje detaljnije znanje iz oblasti marketinga.


 

Svi zainteresirani, a koji ispunjavaju gore navedene uslove, svoj CV zajedno sa fotografijom trebaju poslati na mail hr@ifmccann.com najkasnije do 30.11.