BHS ENG

Postani dio McCann Sarajevo Digital tima

Postani dio McCann Sarajevo Digital tima

Šta tražimo?

 1. Digital Marketing Specialist-a
 2. Community Manager Associate-a

 

Šta očekujemo od Digital Marketing Specialist-a

 • 1+ godina iskustva u samostalnom planiranju i provođenju digitalnih strategija i kampanja (uključujući display advertising, mobile applications, social media, web page & microsite production).
 • znanje engleskog jezika
 • Proaktivnost, otvorenost, pismenost, kreativnost

 

Šta podrazumijeva posao Digital Marketing Specialist-a

 • Kreiranje integrisanih komunikacijskih strategija
 • Osmišljavanje i proizvodnja sadržaja i vizuelnih rješenja za online kanale (social media, web page, microsite)
 • Kreiranje plana objava na društvenim mrežama u skladu s komunikacijskom strategijom brendova
 • Generiranje ideja i osmišljavanje digitalnih kreativnih rješenja koji će istaknuti brend u odnosu na konkurenciju
 • Kreiranje i provođenje integriranih (digitalnih) projekata
 • Održavanje odnosa s postojećim i izgradnja odnosa sa novim/potencijalnim klijentima
 • Komunikacija s klijentima i odgovaranje na feedback-e i upite u zadanom roku
 • Praćenje digitalnih trendova i novih digitalnih mogućnosti
 • Određivanje KPI-eva, praćenje rezultata i optimizacija kampanje na osnovu rezultata
 • Poznavanje kako social media tako i oglašivačkih formata (poznavanje oglašivačkih ciljeva kampanja je plus)
 • Svakodnevna saradnja sa kreativnim odjelom
 • Saradnja sa ostalim ključnim odjelima (Odjel za oglašavanje, PR, Account, Produkcijski i BTL odjel)

 

Šta očekujemo od Community Manager Associate-a:

 1. Izražene komunikacijske vještine
 2. Proaktivnost, otvorenost, pismenost, kreativnost
 3. Dobro poznavanje opšte kulture
 4. Da aktivno koristi društvene mreže i prati digitalne trendove
 5. Iskustvo u digitalnom marketingu sa fokusom na društvene mreže je plus

 

Šta podrazumijva posao Community Manager Associate:

 • Moderiranje stranica (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) u skladu s pravilima komunikacije brenda
 • Aktivna komunikacija sa fanovima/follower-ima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) u skladu sa pravlima komunikacije Brenda
 • Izgradnja odnosa s kupcima i potencijalnim klijentima
 • Orijentisanost na korisnike s mogućnošću praćenja i rješavanja njihovih problema
 • Provedba komunikacijskih planova (content kalendara) i projekata
 • Odgovaranje na bitne upite u kratkom vremenskom roku (u saradnji s ostatkom tima i klijentom)
 • Saradnja sa digitalnim odjelom za oglašavanje
 • Monitoring i evaluacije mjesečnog nastupa/kampanje na različitim društvenim mrežama

 

Vidiš se u jednoj od ovih uloga?
Pošalji svoj CV zajedno sa s popisom najrelevantnijih projekata (kampanje, sadržaj na društvenim mrežama koji si kreirao/la ili učestvovao/la u kreiranju, linkove stranica koje si vodio/la...) tj. mini portfolio kojim se ponosiš i koji najbolje predstavlja tvoj rad, sa naznakom za koju poziciju se prijavljuješ na: hr@ifmccann.com najkasnije do 07.01.2019.