BHS ENG
  1. Izazov UN Women BiH kampanje “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”: Kako prevazići strah i sram te govoriti o nasilju?

    Izazov UN Women BiH kampanje “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”: Kako prevazići strah i sram te govoriti o nasilju?

    “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno” naziv je kampanje koja je u našoj zemlji, od 26. novembra od 10. decembra 2018. godine realizirana u okviru globalne akcije “16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja”. Organizirao ju je UN Women BiH uz kreativna rješenja, PR i logističku podršku agencije McCann Sarajevo.
    Read more...